ക്ലോസ്

മുട്ടാര്‍

ക്രമനമ്പര്‍. വാര്‍ഡ് പേര് തസ്തിക
1 അളപ്പുറത്തുകാട് ജലജാമോള്‍ മെമ്പര്‍
2 ചൂരക്കുട്ടി മാത്തുക്കുട്ടി മെമ്പര്‍
3 ഗോവിന്ദ ആന്‍സി തോമസ്സ് മെമ്പര്‍
4 കുമാരംചിറ ബൈജു കറുപ്പാറ മെമ്പര്‍
5 മിത്രക്കരി കിഴക്ക് ബോബന്‍ ജോസ് മെമ്പര്‍
6 മിത്രക്കരി വടക്ക് രജിമോള്‍ പുരുഷോത്തമന്‍ മെമ്പര്‍
7 മിത്രക്കരി പടിഞ്ഞാറ് എം കെ ജോസഫ് (ജോജി മാളിയക്കല്‍) മെമ്പര്‍
8 മിത്രാ മഠം തങ്കമ്മ സോമന്‍ മെമ്പര്‍
9 മുട്ടാര്‍ സെന്റര്‍ ടെസ്സി മോള്‍ (ജയസത്യന്‍) മെമ്പര്‍
10 മുട്ടാര്‍ കിഴക്ക് ജോസഫ് (ചാക്കോച്ചന്‍ സാര്‍) മെമ്പര്‍
11 മുട്ടാര്‍ വടക്ക് ലളിതമ്മ രാജപ്പന്‍ മെമ്പര്‍
12 മുട്ടാര്‍ തെക്ക് മാത്യു തോമസ്സ് (മാത്തുക്കുട്ടി) മെമ്പര്‍
13 നാലുതോട് ശോഭാ മോഹന്‍ദാസ് മെമ്പര്‍