ക്ലോസ്

മാവേലിക്കര തെക്കേക്കര

ക്രമനമ്പര്‍ വാര്‍ഡ് പേര് തസ്തിക
1 ചെറുക്കുന്നം ആര്‍ ഉണ്ണിക്യഷ്ണന്‍ മെമ്പര്‍
2 ചൂരല്ലൂര്‍ ഗിരിജാ രാമചന്ദ്രന്‍ മെമ്പര്‍
3 കുറത്തിക്കാട് ജിജി ജോര്‍ജ്ജ് മെമ്പര്‍
4 മുല്ലികുളങ്ങര ശ്രീലേഖ ഗിരീഷ് മെമ്പര്‍
5 ഒാലകെട്ടിയമ്പലം വടക്ക് സുജിതാ ബിനോജ് മെമ്പര്‍
6 ഒാലകെട്ടിയമ്പലം സൌത്ത് ഷൈലാ ലക്ഷ്മണന്‍ മെമ്പര്‍
7 പല്ലാരിമംഗലം ഹരികുമാര്‍ (ഉണ്ണി) മെമ്പര്‍
8 പളളിക്കല്‍ കിഴക്ക് ആഷാ സുരേഷ് മെമ്പര്‍
9 പള്ളിയവട്ടം സുജാ രാജു മെമ്പര്‍
10 പഞ്ചായത്ത് ഒാഫീസ് വാര്‍ഡ് ബിജി മോഹന്‍ദാസ് മെമ്പര്‍
11 പൊനകം വസന്താ രാജശേഖരന്‍ മെമ്പര്‍
12 പൊന്നേഴ ബിജി ഹരികുമാര്‍ മെമ്പര്‍
13 പുത്തെന്‍കുളങ്ങര ബീനാ പ്രകാശ് മെമ്പര്‍
14 തടത്തിലാല്‍ റ്റി വിശ്വനാഥന്‍ മെമ്പര്‍
15 ഉമ്പര്‍നാട് കിഴക്ക് എം കെ സുധീര്‍ മെമ്പര്‍
16 ഉമ്പര്‍നാട് പടിഞ്ഞാറ് വിജി മെമ്പര്‍
17 വടക്കേ മാന്‍കുഴി സുധാ പ്രഭുലന്‍ മെമ്പര്‍
18 വരേണിക്കല്‍ ദീപ്തി ശ്രീജിത്ത് മെമ്പര്‍
19 വാതികുളം എസ് മോഹനന്‍ പിള്ള മെമ്പര്‍