ക്ലോസ്

മാവേലിക്കര താമരക്കുളം

ക്രമനമ്പര്‍. വാര്‍ഡ് പേര് തസ്തിക
1 ചാരുമൂട് ഫിലിപ്പ് ഉമ്മന്‍ മെമ്പര്‍
2 ചതിയര വടക്ക് ഗീതാ സോമന്‍ മെമ്പര്‍
3 ചതിയര തെക്ക് എന്‍ അജയന്‍ പിള്ള മെമ്പര്‍
4 ചേട്ടരിക്കല്‍ രാജി മെമ്പര്‍
5 ഗുരുനന്ദന്‍ കുളങ്ങര സന്തോഷ് കുമാര്‍ എം മെമ്പര്‍
6 ഇരപ്പന്‍പാറ എസ് അബ്ദുള്‍ റഹിം(എസ് എ റഹിം) മെമ്പര്‍
7 കണ്ണനക്കുഴി ശാന്ത സന്നന്ദന്‍ മെമ്പര്‍
8 കണ്ണനക്കുഴി കിഴക്ക് ബിജി സുഗതന്‍ മെമ്പര്‍
9 കണ്ണനക്കുഴി പടിഞ്ഞാറ് ബിന്ദു ഷംസുദിന്‍ മെമ്പര്‍
10 കിഴക്കേമുറി രാജു വാസുദേവന്‍ മെമ്പര്‍
11 കൊട്ടയ്ക്കാട്ടുശേരി ലൈല മെമ്പര്‍
12 കൊട്ടയ്ക്കാട്ടുശേരി വടക്ക് സുജ (സുജാ ഒാമനക്കുട്ടന്‍) മെമ്പര്‍
13 പേരൂര്‍ക്കരമന സജീവ് തങ്കപ്പന്‍ മെമ്പര്‍
14 പുത്തന്‍ചന്ത ദീപ ആര്‍ മെമ്പര്‍
15 താമരക്കുളം ടൌണ്‍ അബ്ദുള്‍ സലിം അഹമ്മദ് ഖാന്‍‍ മെമ്പര്‍
16 തെക്കേമുറി ബഷീര്‍ റോത്തര്‍ (ബഷീര്‍ കുന്നുവിള) മെമ്പര്‍
17 വേദാരപ്ലാവ് സുനിത (സുനിതാ ഉണ്ണി) മെമ്പര്‍