ക്ലോസ്

2019 ലെ ലോകസഭയിലെക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് – ജില്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അധികാരി

പേര് ശ്രീ.സുഹാസ് എസ്. ഐഎഎസ്
പദവി ജില്ലാ കളക്ടർ
വിലാസം ഒന്നാം നില, കളക്ടറേറ്റ്, ആലപ്പുഴ, കേരളം – 688001, ഇന്ത്യ
ഫോൺ 0477-2251720(ഓഫീസ്), 0477-2243721(വസതി)
മൊബൈൽ +91-9447129011
ഫാക്സ് 0477-2251720
ഇ-മെയിൽ dcalp[dot]ker[at]nic[dot]in