ക്ലോസ്

പെരുമ്പളം

ക്രമനമ്പര്‍. വാര്‍ഡ് പേര് തസ്തിക
1 അരുവേലി ശോഭനാ ചക്രപാണി മെമ്പര്‍
2 ഈറപ്പുഴ ഒാമന രാജു മെമ്പര്‍
3 ഹൈസ്ക്കൂള്‍ അനൂപ്(കുട്ടന്‍ വാവ) മെമ്പര്‍
4 ഹോസ്പിറ്റല്‍ വാര്‍ഡ് സജിനി മണിയന്‍ (മിനി) മെമ്പര്‍
5 കോയിക്കല്‍ ഗീതാ സന്തോഷ് മെമ്പര്‍
6 കുന്നത്ത് ജയകുമാര്‍(കളിപ്പറമ്പ്) മെമ്പര്‍
7 മാര്‍ക്കറ്റ് അരുണാദേവി ശ്രീകുമാര്‍ മെമ്പര്‍
8 മുക്കം പി ഡി സജീവ് മെമ്പര്‍
9 പനമ്പ്കാട് ലതികാ തിലകന്‍ മെമ്പര്‍
10 പട്ടേക്കാട് ഷൈജാ രാജപ്പന്‍ മെമ്പര്‍
11 പുതുക്കാട് കെ എസ് ഷിബു മെമ്പര്‍
12 എസ് കെ വി വായനശാല ആന്‍സ് പി എ മെമ്പര്‍
13 ശാസ്താങ്കല്‍ ശാന്താ അമ്പുജന്‍ മെമ്പര്‍