ക്ലോസ്

പുലിയൂര്‍

ക്രമനമ്പര്‍. വാര്‍ഡ് പേര് തസ്തിക
1 ഇലഞ്ഞിമേല്‍ രശ്മി എസ് മെമ്പര്‍
2 ഇലഞ്ഞിമേല്‍ കടന്‍മാവ് പ്രദീപ് കെ പി മെമ്പര്‍
3 കുളിയ്ക്കപാലം ബാബു കലൂത്തറ മെമ്പര്‍
4 മഠത്തുമ്പാടി രാധാമണി മെമ്പര്‍
5 നൂട്ടവന്‍ പാറ എം ജി ശ്രീകുമാര്‍ മെമ്പര്‍
6 പാലച്ചുവട് പി സി കരുണാകരന്‍ മെമ്പര്‍
7 പഴയാട്ടില്‍ രമ്യാ പ്രമോദ് അമ്പാടി മെമ്പര്‍
8 പെരിശേരി ജെസ്സി പോള്‍ മെമ്പര്‍
9 പുലിയൂര്‍ കിഴക്ക് എല്‍ മുരളീധരന്‍ നായര്‍ മെമ്പര്‍
10 പുലിയൂര്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ലേഖ അജിത്ത് മെമ്പര്‍
11 പുലിയൂര്‍ പടിഞ്ഞാറ് റ്റി റ്റി ഷൈലജ മെമ്പര്‍
12 തിന്‍കലമുറ്റം ജേക്കബ് പി സി(സാബു പയലിപ്പുറത്ത്) മെമ്പര്‍
13 തോന്നക്കാട് അമ്പിളി ബാബു മെമ്പര്‍