ക്ലോസ്

നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2021 – വരണാധികാരികള്‍

ക്രം. സം. അസംബ്ലി നിയോജക മണ്ഡലം വരണാധികാരി ഫോണ്‍ മൊബൈല്‍ ഇമെയില്‍
1 102 – അരൂര്‍ പ്രവീണ്‍ ദാസ്
Joint Registrar Co -oparative Socities General
O/o. Joint Registrar Co-oparative Socities (General), Alappuzha
0477 – 2251713 9846110173 rojrgalp@gmail.com
2 103 – Cherthala D Marikkutty
Dy.Collector (RR)
Collectorate, Alappuzha
0477 – 2251676 9495940180 rocherthala2021@gmail.com
3 104 – Alappuzha S Ilakkiya I A S
Sub Collector
Revenue Divisional Office Alappuzha
0477 – 2263441 9447495002 rdoalappuzha@yahoo.com
4 105 – Ambalappuzha Sandhyadevi K T
Dy.Collector(LR)
Collectorate, Alappuzha
0477 – 2251677 9496454059 roambalappuzha@gmail.com
5 106 – Kuttanad Alini A Antony
Principal Agricultural Offficer
O/o. Principal Agricultural Offficer, Collectorate, Alappuzha
0477 – 2251403 9495980365 paoalappuzha@gmail.com
6 107 – Harippad Jyothi B
Dy. Collector (L A)
Collectorate, Alappuzha
0477 – 2251675 9349489387 roharippad@gmail.com
7 108 – Kayamkulam  Binu Vahid
Deputy Director of Panchayath
O/o. Deputy Director of Panchayath, Alappuzha
0477 – 2251599 9496043600 ddpalappuzha@gmail.com
8 109 – Mavelikkara  Anis G
Asst. Development Commissioner (G)
O/o. Asst. Development Commissioner (G), Collecatorate, Alappuzha
0477 – 2252920 9497323894 adcglalappuzha@gmail.com
9 110 – Chengannur  Sajitha Beegam
Revenue Divisional Officer
O/o. Revenue Divisional Office, Chengannur
0479 – 2452225 9388202455 rdocgnrelection@gmail.com