ക്ലോസ്

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2021- ജില്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പധികാരികൾ

പേര് ചുമതല ഫോൺ ഫാക്സ് മൊബൈൽ
എ അലക്സാണ്ടർ ഐഎഎസ് ഡിഇഓ & ജില്ലാ കളക്ടർ 0477 2251720 0477 2251720 9447129011
മോബി ജെ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 0477 2251801 0477 2230294 8547610045
അൻവർ എസ് ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് 0477 2251801 0477 2230294 9446075731
രാധാകൃഷ്ണൻ ആചാരി സെക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് 0477 2251801 0477 2230294 9746737827
വൈശാഖ് ആർ ജില്ലാതല പ്രോഗ്രാമർ 0477 2230294 0477 2230294 9847408747
കോൾ സെന്റർ ഏജന്റ് കോൾ സെന്റർ/ ഹെല്പ് ഡെസ്ക് 1950
താലൂക്ക് ഓഫീസ്, ചേർത്തല
രാജേന്ദ്ര ബാബു പി ജി ഇആർഓ & തഹസിൽദാർ 0478 2813103 0478 2813103 9447661727
മുകേഷ് ആർ ചന്ദ്രൻ ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 0478 2820304 0478 2820304 9495188218
സെബാൻ ഗെയ്‌സൽ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസർ 0478 2820304 0478 2820304 9605901336
താലൂക്ക് ഓഫീസ്, അമ്പലപ്പുഴ
ജോൺ പി വർഗീസ് ഇആർഓ & തഹസിൽദാർ 0477 2253771 0477 2230051 9447398922
പദ്മസാഗർ പി ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 0477 2230051 0477 2230051 9447398922
കുഞ്ഞുമോൻ പി ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസർ 0477 2230051 0477 2230051 9995760668
താലൂക്ക് ഓഫീസ്, കുട്ടനാട്
നവീൻ ബാബു കെ ഇആർഓ & തഹസിൽദാർ 0477 2702221 0477 2702221 9447001921
ജെയ്‌മോൻ കെ ജെ ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 0477 2703017 0477 2703017 7907601908
സുനിൽകുമാർ പി വി ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസർ 0477 2703017 0477 2703017 9745260133
താലൂക്ക് ഓഫീസ്, കാർത്തികപ്പള്ളി
വിജയസേനൻ ഇആർഓ & തഹസിൽദാർ 0479 2412797 0479 2412797 9447602580
ജീജ ജി നായർ ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 0479 2411986 0479 2411986 9497691840
പി കെ നവാസ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസർ 04792411986 04792411986 9446591898
താലൂക്ക് ഓഫീസ്, ചെങ്ങന്നൂർ
ജിനു പുന്നൂസ് ഇആർഓ & തഹസിൽദാർ 0479 2452334 0479 2452334 9446043002
മഞ്ജു എസ്‌ ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 0479 2455450 0479 2455450 9495960660
അമൽ ശ്രീധർ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസർ 0479 24455450 0479 2455450 9633868222
താലൂക്ക് ഓഫീസ്, മാവേലിക്കര
ജി കെ പ്രദീപ് ഇആർഓ & തഹസിൽദാർ 0479 2302216 0479 2302216 9447495008
സക്കറിയാസ് എ ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 0479 2301155 0479 2301155 9497780592
ദിലീഷ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസർ 0479 2452334 0479 2452334 7559933707