ക്ലോസ്

2019 ലെ ലോകസഭയിലെക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് – മണ്ഡലങ്ങള്‍

ക്ര.നം. എച് പി സി
1. 15. ആലപ്പുഴ
2. 16. മാവേലിക്കര (എസ് സി)