ക്ലോസ്

തകഴി

ക്രമനമ്പര്‍. വാര്‍ഡ് പേര് തസ്തിക
1 കുന്നുമ്മ നോര്‍ത്ത് നിസാര്‍ യു മെമ്പര്‍
2 തകഴി നോര്‍ത്ത് ഡി  സുബാഷ് മെമ്പര്‍
3 ചെക്കിടിക്കാട് റോസ്മിനി (മിനി ചേത്തികലം) മെമ്പര്‍
4 ചെക്കിടിക്കാട് കിഴക്ക് മേരി സിന്‍ട്രെല്ല (സിന്ധു ദേവസ്വ) മെമ്പര്‍
5 ചിറയകം ജോമാ ബിജു മെമ്പര്‍
6 കളത്തിപാലം വിജയകുമാരി മെമ്പര്‍
7 കരുമാടി എം ഗണേഷ് കുമാര്‍ മെമ്പര്‍
8 കേളമംഗലം ജെസ്സി ജെയ്സ് മെമ്പര്‍
9 കുന്നുമ്മ എം കെ രാജപ്പന്‍ മെമ്പര്‍
10 കുന്നുമ്മ തെക്ക് അംബികാ ഷിബു മെമ്പര്‍
11 പടഹാരം രഞ്ജിത്ത് ബാബു മെമ്പര്‍
12 തകഴി കെ വിമലമ്മ മെമ്പര്‍
13 തെന്നാടി ഗോപാലക്യഷ്ണന്‍ മെമ്പര്‍
14 വേഴപ്രം ജോയ്സി മാനുവല്‍ മെമ്പര്‍