ക്ലോസ്

ജില്ല പോലീസ് ചീഫ്

ചൈത്ര തെരേസ ജോൺ ഐപിഎസ്

ചൈത്ര തെരേസ ജോൺ ഐപിഎസ്

വിലാസം: ആലപ്പുഴ, കേരളം, ഇന്ത്യ, പിന്‍ – 688001
മൊബൈല്‍: 9497996982
ഫോണ്‍: 04772239326
ഇമെയില്‍: spalpy[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
വെബ്സൈറ്റ്: https://alappuzha.keralapolice.gov.in

 

ജില്ല പോലീസ് ചീഫിന് എഴുതുക

    CAPTCHA Image
    Audio
    Refresh