ക്ലോസ്

ജില്ലാ കളക്ടര്‍

അലക്സ് വർഗീസ് 2024

അലക്സ് വർഗീസ് ഐ.എ.എസ്

വിലാസം: ഒന്നാം നില, കളക്ടറേറ്റ്, ആലപ്പുഴ, കേരളം, ഇന്ത്യ, പിന്‍ – 688 001
ഫോൺ: 91-477- 2251720 (O), 91-477-2243721(R)
മൊബൈൽ: +91-9447129011
ഫാക്സ്: 91-477-2251720
ഇമെയിൽ: dc-alz[at]gov[dot]in

 

ജില്ല കളക്ടര്‍ക്ക് എഴുതുക

    CAPTCHA Image
    Audio
    Refresh