ക്ലോസ്

ചേര്‍ത്തല സൗത്ത്

ക്രമനമ്പര്‍. വാര്‍ഡ് പേര് തസ്തിക
1 ആയിരംതൈ ഇര്‍വിന്‍ സെബാസ്റ്റിന്‍(പി എസ് സുനില്‍) മെമ്പര്‍
2 അമ്പേക്കര്‍ സരസ്വതി(അമ്മിണി ടീച്ചര്‍) മെമ്പര്‍
3 അറവുകാട് ഫിലോമന (ജുജു) മെമ്പര്‍
4 അരീപ്പറമ്പ് സേതുലക്ഷ്മി മെമ്പര്‍
5 അര്‍ത്തുങ്കല്‍ അഡ്വ ജോസ് ബെനറ്റ് (ബിച്ചു) മെമ്പര്‍
6 അര്‍ത്തുങ്കല്‍ ബീച്ച് സിബി (സിബി പൊള്ളയില്‍) മെമ്പര്‍
7 അര്‍ത്തുങ്കല്‍ പള്ളി പി പി സോമന്‍ മെമ്പര്‍
8 ചക്കനാട്ട് ബി സലിം മെമ്പര്‍
9 ചമ്പക്കാട്ട് ലീലാമ്മ ആന്റണി മെമ്പര്‍
10 ചേന്നവെളി രമേശന്‍ മെമ്പര്‍
11 ഫിഷ് ലാന്റിംഗ് സെന്റര്‍ ഹെര്‍ബിന്‍ മെമ്പര്‍
12 കളരിക്കല്‍ മേരി കെ ജെ മെമ്പര്‍
13 മാടക്കല്‍ ജയ്മോന്‍ (ജെയ്മോന്‍ മാടമന) മെമ്പര്‍
14 മറ്റമന കമലാധരന്‍ മെമ്പര്‍
15 മായിത്തറ രജിമോള്‍ ബിജു മെമ്പര്‍
16 പഞ്ചായത്ത് ഒാഫീസ് വിജയമ്മാ ഗോപാലക്യഷ്ണന്‍ മെമ്പര്‍
17 പരുത്ത്യമ്പള്ളി അംബിക മെമ്പര്‍
18 പുളളംകുളം മഹിളാമണി മെമ്പര്‍
19 റീത്താപുരം സിനിമോള്‍ സാംസണ്‍ മെമ്പര്‍
20 തൈക്കല്‍ ബാബു ആന്റണി മെമ്പര്‍
21 തിരുവിഴ റോസ്മേരി മെമ്പര്‍
22 ത്യപ്പുരക്കുളം കെ സുധീഷ് മെമ്പര്‍