ക്ലോസ്

ചേപ്പാട്

ക്രമനമ്പര്‍. വാര്‍ഡ് പേര് തസ്തിക
1 ചേപ്പാട് കെ രഘു മെമ്പര്‍
2 ചൂണ്ടുപലക രാജേഷ് മെമ്പര്‍
3 എവൂര്‍ നോര്‍ത്ത് രവീന്ദ്രനാഥന്‍ പിള്ള മെമ്പര്‍
4 എവൂര്‍ വടക്ക്-പടിഞ്ഞാറ് മധു ദാമോദരന്‍ മെമ്പര്‍
5 കാണിച്ചനല്ലൂര്‍ ബിന്ദു സുരേന്ദ്രന്‍ മെമ്പര്‍
6 കാഞ്ചൂര്‍ കോട്ടയ്ക്കകം അമ്പിളി മെമ്പര്‍
7 കൊട്ടം കോയിക്കല്‍ തുളസി മെമ്പര്‍
8 മാലമേല്‍ക്കോട് രാധ മെമ്പര്‍
9 മമ്പ്രയാലുംമൂട് ബിന്ദു (ബിന്ദു രാജേന്ദ്രന്‍) മെമ്പര്‍
10 മുക്കാട് വിജയമ്മ മെമ്പര്‍
11 മുട്ടം നിഷാ ജയന്‍ മെമ്പര്‍
12 നങ്ങ്യാര്‍കുളങ്ങര എം കെ ശ്രീനിവാസന്‍ മെമ്പര്‍
13 പരിമണം വിജയലക്ഷ്മി മെമ്പര്‍
14 വലിയകുഴി ഉദയകുമാര്‍ മെമ്പര്‍