ക്ലോസ്

ചെറിയനാട്

ക്രമനമ്പര്‍. വാര്‍ഡ് പേര് തസ്തിക
1 അലകോട് ശ്രീകുമാരി മധു മെമ്പര്‍
2 അരിയനുശേരി സരസ്വതി കെ മെമ്പര്‍
3 അതിമന്‍ചേരി ജയലക്ഷ്മി മെമ്പര്‍
4 ചെറിയനാട് കെ കെ രാധമ്മ ടീച്ചര്‍ മെമ്പര്‍
5 ചെറുമിക്കാട് ടി എ ഷാജി മെമ്പര്‍
6 ചെറുവള്ളൂര്‍ പത്മകുമാരി മെമ്പര്‍
7 ഇടവന്‍കാട് ജോര്‍ജ്ജ് വര്‍ഗ്ഗീസ് (അബി തോട്ടുപുറം) മെമ്പര്‍
8 കടായിക്കാട് ബഹദൂര്‍ഖാന്‍ മെമ്പര്‍
9 കൊല്ലക്കടവ് ഗ്രേസി സിമന്‍ മെമ്പര്‍
10 മാമ്പ്ര ഗോപി മെമ്പര്‍
11 മന്ദപരിയാരം സ്വര്‍ണ്ണമ്മ മെമ്പര്‍
12 ഞഞ്ചുകാട് മുഹമ്മദ്  സാദിക് മെമ്പര്‍
13 പി എച്ച് സി വാര്‍ഡ് കെ എം ശ്രീദേവി മെമ്പര്‍
14 റെയില്‍വെ സ്റ്റേഷന്‍ വാര്‍ഡ് ഒ റ്റി  ജയമോഹന്‍ മെമ്പര്‍
15 തിരുതിമേല്‍ ദീപാ സ്റ്റനറ്റ് മെമ്പര്‍