ക്ലോസ്

ചിങ്ങോലി

ക്രമനമ്പര്‍. വാര്‍ഡ് പേര്  തസ്തിക
1 ചിങ്ങോലി ടൌണ്‍ അമ്പിളി ദേവി എല്‍ മെമ്പര്‍
2 ചിങ്ങോലി പടിഞ്ഞാറ് സജിനി മെമ്പര്‍
3 ചൂരവിള എച്ച് മുഹമ്മദ് നിയാസ്(എച്ച്.നിയാസ്) മെമ്പര്‍
4 കഞ്ചൂര്‍ കോട്ടയ്ക്കകം സുശീലാ സോമരാജന്‍ മെമ്പര്‍
5 കുന്നേല്‍ പീടിക പത്മശ്രീ മെമ്പര്‍
6 മുഴിക്കുളം ഹരികുമാര്‍ മെമ്പര്‍
7 എന്‍ റ്റി പി സി രാജി എസ് മെമ്പര്‍
8 നങ്ങ്യാര്‍ കുളങ്ങര സുരേഷ് കുമാര്‍ (ബിനു) മെമ്പര്‍
9 നങ്ങ്യാര്‍ കുളങ്ങര പടിഞ്ഞാറ് അശ്വതി തുളസി മെമ്പര്‍
10 പഞ്ചായത്ത് ഒാഫീസ് ബിനു രാജ് മെമ്പര്‍
11 സെന്റ് തോമസ്സ് ഹൈ സ്കൂള്‍ ഷീല മെമ്പര്‍
12 വായനശാല ആനന്ദവല്ലി മെമ്പര്‍
13 വെമ്പുഴ പി ജി ശാന്തകുമാരി മെമ്പര്‍