ക്ലോസ്

ക്രമസമാധാന ഉദ്യോഗസ്ഥർ

 

ക്രമസമാധാന ഉദ്യോഗസ്ഥർ
ക്രമ നമ്പർ പദവി പേര് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള നമ്പർ
1 ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി എസ്.സുരേന്ദ്രന്‍ ഐപിഎസ് 9497996982
2 ഡിവൈഎസ്പി (അഡ്മിൻ) സി.കെ ഉത്തമൻ 9497990036
3 ഡിവൈഎസ്പി ചെങ്ങന്നൂർ അനീഷ് വി കോര 9497990043
4 സിഐ ചെങ്ങന്നൂർ എം.ദിലീപ് ഖാൻ 9497987065
5 എസ്ഐ ചെങ്ങന്നൂർ എം.സുധിലാൽ 9497980268
6 എസ്ഐ വെൺമണി ബി.അനീഷ് 9497980296
7 എസ്ഐ മാന്നാർ കെ.ശ്രീജിത്ത് 9497980280
8 പോലീസ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ, മാന്നാർ എസ്.വിദ്യാധരൻ 9497987066