ക്ലോസ്

കൃഷ്ണപുരം

 ക്രെമ. നമ്പര്‍ .  വാര്‍ഡ്‌  പേര്  തസ്തിക
1  ദേശത്തിനകം  ശ്രീദേവിയമ്മ( ശ്രീദേവി ഓമനക്കുട്ടന്‍)  മെമ്പര്‍
2  കപ്പില്‍ കിഴക്ക്  സന്തോഷ്‌ കുമാര്‍( വയലില്‍ സന്തോഷ്‌ )  മെമ്പര്‍
3  കപ്പില്‍ കുറ്റിപ്പുറം വടക്ക്  രാധാമണി അമ്മ( രാധാമണി രാജന്‍ )  മെമ്പര്‍
4  കപ്പില്‍ കുറ്റിപ്പുറം തെക്ക്  ലെതി ( ലെതി എരമതൂര്‍)  മെമ്പര്‍
5  കപ്പില്‍മേക്ക്  രാധാകൃഷ്ണന്‍ പിള്ള( പാറയില്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍  മെമ്പര്‍
6  കൊച്ചുമുറി  ശിഖ ജി കൃഷ്ണന്‍  മെമ്പര്‍
7  കൃഷ്ണപുരം  ബിജി .എസ്  മെമ്പര്‍
8  കൃഷ്ണപുരം തെക്ക്  ഐഷ സജീര്‍  മെമ്പര്‍
9  ഞാക്കനാല്‍ കിഴക്ക്  ശാമില ബഷീര്‍  മെമ്പര്‍
10  ഞാക്കനാല്‍ പടിഞ്ഞാറ്  മായ ചന്ദ്രന്‍  മെമ്പര്‍
11  പനയന്നാര്‍ കാവ്‌  ജെസ്സി കോശി  മെമ്പര്‍
12  പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസ് വാര്‍ഡ്‌  എം വി ശ്യാം  മെമ്പര്‍
13  പുള്ളിക്കനക്ക്  ബീന പ്രസാദ്  മെമ്പര്‍
14  പുള്ളിക്കനക്ക് വടക്ക്  ഐ.റഫീക്ക്  മെമ്പര്‍
15  പുള്ളിക്കനക്ക് തെക്ക്  സ്വപ്ന മോഹനന്‍  മെമ്പര്‍
16  പുതിയകാവ്  സി എ അന്‍ഷാദ്  മെമ്പര്‍
17  തെക്കേ കൊച്ചുമുറി  വിജയമ്മ  മെമ്പര്‍