ക്ലോസ്

ആലപ്പുഴ ജില്ലയില്‍ നിന്നുള്ള നിയമസഭാംഗങ്ങള്‍

ക്രമ നം നിയോജകമണ്ഡലം പേര് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ വിലാസം
1 അരൂര്‍ ശ്രീ. എ എം ആരീഫ് 0477-2267949
+9447260665
ആരുണ്യം,
ഇരവുകാട് വാര്‍ഡ്‌,
തിരുവമ്പാടി. പി. ഒ.,
ആലപ്പുഴ
2 ചേര്‍ത്തല ശ്രി പി തിലോത്തമന്‍
(മിനിസ്റ്റര്‍ ഫോര്‍ ഫുഡ്‌ ആന്‍ഡ്‌ സിവില്‍ സപ്ലൈസ്, കണ്‍സ്യുമേര്‍സ് അഫയേര്‍സ് , ലീഗല്‍ മേട്രോളജി)
0478-2573137 വട്ടത്തറ,
കുറുപ്പുംകുളങ്ങര പി.ഒ., ചേര്‍ത്തല– 688 524
3 ആലപ്പുഴ ഡോ. തോമസ്‌ ഐസക്
(മിനിസ്റ്റ്ര്‍ ഫോര്‍ ഫൈനാന്‍സ്, നാഷണല്‍ സേവിങ്ങ്സ്, സ്റ്റോര്‍സ് പര്‍ചേസ്,കമേര്‍ഷ്യല്‍ ടാക്സസ്, അഗ്രികള്‍ച്ചറല്‍ ഇന്‍കം ടാക്സ്, ട്രെഷറീസ്, ലോട്ട്രീസ്, സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ്, കേരള ഫൈനാന്‍ഷ്യല്‍ കോര്‍പറേഷന്‍, കെ എസ് ഈ ബീ, സ്റ്റേറ്റ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ്, സ്റ്റാമ്പ് ആന്‍ഡ്‌ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടീസ്, കയര്‍)
0471-2333849,
0471-2333772
റോസ് ഹൌസ്, വഴുതക്കോട്,
തിരുവനന്തപുരം
4 അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീ ജി. സുധാകരന്‍
(മിനിസ്റ്റര്‍ ഫോര്‍  പബ്ലിക് വര്‍ക്സ്, രജിസ്ട്രേഷന്‍ പോസ്റ്റ്‌  ആന്‍ഡ്‌ ടെലീഗ്രാഫ്സ്, റെയില്‍വെയ്സ്)
0471- 2317952,
0471- 2314503
അജന്ത, വെള്ളയമ്പലം,
തിരുവനന്തപുരം 10
5 കുട്ടനാട് ശ്രീ. തോമസ് ചാണ്ടി 0477-2762284
0477-2762344
9847051333
6 ഹരിപ്പാട് ശ്രീ. രമേശ് ചെന്നിത്തല  04712322636 കോട്ടൂര്‍ കിഴക്കേതില്‍
ത്രിപെരുംതുറ പി. ഒ.
ചെന്നിത്തല
മാവേലിക്കര
ആലപ്പുഴ
7 കായംകുളം ശ്രീമതി. യു  പ്രതിഭ ഹരി 9495465666
8 മാവേലിക്കര ശ്രീ. ആര്‍ രാജേഷ് നല്ലുര്‍കുളത്തില്‍
കൊല്ലക്കടവു പി. ഒ.
ചെങ്ങന്നൂര്‍
9 ചെങ്ങന്നൂര്‍ സജി ചെറിയാന്‍
ക്രമ നം നിയോജകമണ്ഡലം പേര് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ വിലാസം
1 അരൂര്‍ ശ്രീ എ. എം. ആരിഫ് എസ് 304 എംഎല്‍എ ഹോസ്റ്റല്‍ 0477-2267949 +9447260665 ആരുണ്യം, ഇരവുകാട് വാര്‍ഡ്‌, തിരുവമ്പാടി. പി. ഒ., ആലപ്പുഴ
2 ചേര്‍ത്തല ശ്രീ P. തിലോത്തമന്‍ എന്‍ബി 10,11, എംഎല്‍എ ഹോസ്റ്റല്‍ 0478-2573137 വട്ടത്തറ, കുറുപ്പുംകുളങ്ങര പി. ഒ., ചേര്‍ത്തല– 688 524
3 ആലപ്പുഴ ഡോ. തോമസ് ഐസക്ക് റൂം നമ്പര്‍. 118, ഫസ്റ്റ് ഫ്ളോര്‍, നോര്‍ത്ത് ബ്ലോക്ക്, 0471-2333849, 0471-2333772 റോസ് ഹൌസ്‌, വഴുതക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം
4 അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീ ജി. സുധാകരന്‍ റൂം നമ്പര്‍.647 സെകന്റ് ഫ്ളോര്‍,സൌത്ത് ബ്ലോക്ക് 0471- 2317952, 0471- 2314503 അജന്ത, വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം10
5 കുട്ടനാട് ശ്രീ തോമസ് ചാണ്ടി ഓഫ് 402, എംഎല്‍എ ഹോസ്റ്റല്‍ 0477-2762284 0477-2762344 9847051333 വെട്ടിക്കാട്, ചേന്നംകേരി, ആലപ്പുഴ
6 ഹരിപ്പാട്‌ ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല കോട്ടൂര്‍ കിഴക്കേതില്‍ ത്രിപെരുംതുറ പി. ഒ. ചെന്നിത്തല മാവേലിക്കര ആലപ്പുഴ
7 കായംകുളം ശ്രീ സി. കെ. സദാശിവന്‍ ന്യൂ ഫ്ലാറ്റ് 302, എംഎല്‍എ ഹോസ്റ്റല്‍ 0477-3204366 ചുങ്കപ്പുരയ്ക്കല്‍, കുപ്പപുറം പി. ഒ., കൈനകരി, ആലപ്പുഴ
8 മാവേലിക്കര ശ്രീ ആര്‍ രാജേഷ് നാലൂര്‍കുളത്തില്‍ കൊല്ലക്കടവു പി.ഒ. ചെങ്ങന്നൂര്‍
9 ചെങ്ങന്നൂര്‍ ശ്രീ പി. സി.വിഷ്ണുനാഥ്‌ എന്‍ബി 37, (എംഎല്‍എ ഹോസ്റ്റല്‍) 0479-2450853
ക്രമ നം നിയോജകമണ്ഡലം പേര് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ വിലാസം
1 അരൂര്‍ ശ്രീ എ എം ആരിഫ് എസ് 304 എംഎല്‍എ ഹോസ്റ്റല്‍ 0477-2267949 +9447260665 അരുണ്യം, ഇരവുകാട് റോഡ്‌, തിരുവമ്പാടി. പി. ഒ., ആലപ്പുഴ
2 ചേര്‍ത്തല ശ്രീ പി.തിലോത്തമന്‍ എന്‍ബി 10,11, എംഎല്‍എ ഹോസ്റ്റല്‍ 0478-2573137 വട്ടത്തറ, കുറുപുംകുലങ്ങര പി.ഒ, ചേര്‍ത്തല – 688 524
3 മാരാരിക്കുളം ഡോ.തോമസ്‌ ഐസ്സക്ക് റൂം നം 118, ഒന്നാം നില, വടക്ക് ബ്ലോക്ക്‌, 0471-2333849, 0471-2333772 റോസ് ഹൗസ്, വഴുതക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം
4 ആലപ്പുഴ ശ്രീ. കെ.സി.വേണുഗോപാല്‍ ന്യൂ ഫ്ലാറ്റ് 504 എംഎല്‍എ ഹോസ്റ്റല്‍ (മാര്‍ച്ച്‌ 2009-ല്‍ രാജിവെച്ചു) 0471-2512345 0477-2266220 04935277243 9447016661 വെലോതു, കണ്ടോന്തര്‍, മാതമംഗലം. പി.ഒ, പയ്യന്നൂര്‍, കണ്ണൂര്‍
ശ്രീ.എ.എ.ഷുകൂര്‍ എംഎല്‍എ ഹോസ്റ്റല്‍ 0471-2512345 0477-2266220 04935277243 9447016661 വെലോതു, കണ്ടോന്തര്‍, മാതമംഗലം. പി.ഒ, പയ്യന്നൂര്‍, കണ്ണൂര്‍
5 അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീ.ജി.സുധാകരന്‍ റൂം നം.647 രണ്ടാം നില, തെക്ക് ബ്ലോക്ക്‌ 0471- 2317952, 0471- 2314503 അജന്ത, വെള്ളയമ്പലം,തിരുവനന്തപുരം 10
6 കുട്ടനാട് ശ്രീ.തോമസ്‌ ചാണ്ടി ഓഫ് 304,എംഎല്‍എ ഹോസ്റ്റല്‍ 0477-2762284 0477-2762344 9847051333 വെട്ടികാട്,ചെനംകിരി,ആലപ്പുഴ
7 ഹരിപാട് ശ്രീ.ബി.ബാബു പ്രസാദ്‌ എന്‍ബി 55, എംഎല്‍എ ഹോസ്റ്റല്‍ 0479-2472138 9447410747 മാണി ഭവന്‍,ചൂലതെരുവ്.പി.ഒ.,മുതുകുളം
8 കായംകുളം ശ്രീ.സി.കെ.സദാശിവന്‍ ന്യൂ ഫ്ലാറ്റ്എം 302 എംല്‍എ ഹോസ്റ്റല്‍ 0477-3204366 ച്ചുങ്ങപുറക്കല്‍, കുപ്പപുറം പി.ഒ., കൈനകരി,ആലപ്പുഴ
9 ചെങ്ങന്നൂര്‍ ശ്രീ.പി.സി.വിഷ്ണുനാഥ് എന്‍ബി 37 എംല്‍എ ഹോസ്റ്റല്‍ 0479-2450853 പൈന്ന്മംമൂട്ടില്‍,പുതെന്കാവ്,ചെങ്ങന്നൂര്‍ പിന്‍-689123
10 മാവേലിക്കര ശ്രീ.എം.മുരളി 5സി എംല്‍എ ഹോസ്റ്റല്‍ 0479-2304130 0479-2303766 വൈപ്പുവിളയില്‍ – വിജന്ജലി, ചെറുകോല്‍ പി.ഒ., മാവേലിക്കര പിന്‍-690104
11 പന്തളം (എസ്സി) ശ്രീ.കെ.കെ.സാജു ഓള്‍ഡ്‌ ഫ്ലാറ്റ് 103 എംല്‍എ ഹോസ്റ്റല്‍ 0479-2374038 0477-2724555 കണ്ണാട്ടുച്ചിറ, എരനിക്കുടി പി.ഒ., ഇടപ്പോന്‍, നൂറനാട്
ക്രമ നം നിയോജകമണ്ഡലം പേര്
1 അരൂര്‍ ശ്രീമതി.കെ.ആര്‍.ഗൗരി അമ്മ
2 ചേര്‍ത്തല ശ്രീ.എ.കെ.ആന്റണി (8-6-2005 രാജിവെച്ചു)
3 മാരാരിക്കുളം ഡോ.തോമസ്‌ ഐസക്
4 ആലപ്പുഴ ശ്രീ.കെ.സി.വേണുഗോപാല്‍
5 അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീ.ഡി.സുഗതന്‍
6 കുട്ടനാട് ഡോ.കെ.സി.ജോസഫ്‌
7 ഹരിപാട് ശ്രീ.ടി.കെ.ദേവകുമാര്‍
8 കായംകുളം ശ്രീ.എംഎം.ഹസ്സന്‍
9 മാവേലിക്കര ശ്രീ.എം.മുരളി
10 ചെങ്ങന്നൂര്‍ ശ്രീമതി.ശോഭന ജോര്‍ജ്
11 പന്തളം – എസ്സി ശ്രീ.കെ.കെ.ഷാജു
ക്രമ നം നിയോജകമണ്ഡലം പേര്
1 അരൂര്‍ ശ്രീമതി.കെ.ആര്‍.ഗൗരി അമ്മ
2 ചേര്‍ത്തല ശ്രീ.എ.കെ.ആന്റണി (8-6-2005 രാജിവെച്ചു)
3 മാരാരിക്കുളം ശ്രീ.പി.ജെ.ഫ്രാന്‍സിസ്
4 ആലപ്പുഴ ശ്രീ.കെ.സി.വേണുഗോപാല്‍
5 അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീമതി.സുഷീല ഗോപന്‍
6 കുട്ടനാട് ഡോ.കെ.സി.ജോസഫ്‌
7 ഹരിപാട് പ്രൊഫ്‌.എ.എം.താമരാക്ഷന്‍
8 കായംകുളം ശ്രീ.ജി.സുധാകരന്‍
9 മാവേലിക്കര ശ്രീ.എം.മുരളി
10 ചെങ്ങന്നൂര്‍ ശ്രീമതി.ശോഭന ജോര്‍ജ്
11 പന്തളം – എസ്സി ശ്രീ.പി.കെ.കുമാരന്‍
ക്രമ നം നിയോജകമണ്ഡലം പേര്
1 അരൂര്‍ ശ്രീമതി.കെ.ആര്‍.ഗൗരി അമ്മ
2 ചേര്‍ത്തല ശ്രീ.സികെ.ചന്ദ്രപ്പന്‍
3 മാരാരിക്കുളം ശ്രീ.വിഎസ്.അച്ചുതാനന്ദന്‍
4 ആലപ്പുഴ ശ്രീ.കെ.പി.രാമചന്ദ്രന്‍ നായര്‍
5 അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീ.സി.കെ.സദാശിവന്‍
6 കുട്ടനാട് ഡോ.കെ.സി.ജോസഫ്‌
7 ഹരിപാട് ശ്രീ.കെകെ.ശ്രിനിവാസന്‍ (1995 ഏപ്രിൽ 25ന് കാലഹരണപ്പെട്ടു)
8 കായംകുളം ശ്രീ.തച്ചടി പ്രഭാകരന്‍
9 മാവേലിക്കര ശ്രീ.എം.മുരളി
10 ചെങ്ങന്നൂര്‍ ശ്രീമതി.ശോഭന ജോര്‍ജ്
11 പന്തളം – എസ്സി ശ്രീ.വി.കേശവന്‍
ക്രമ നം നിയോജകമണ്ഡലം പേര്
1 അരൂര്‍ ശ്രീമതി.കെ.ആര്‍.ഗൗരി അമ്മ
2 ചേര്‍ത്തല ശ്രീ.വയലാര്‍ രവി
3 മാരാരിക്കുളം ശ്രീ.ടി.ജെ.അഞ്ജലോസ്
4 ആലപ്പുഴ ശ്രീമതി.റോസമ്മ പുനൂസ്
5 അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീ.വി.ദിനകരന്‍
6 കുട്ടനാട് ഡോ.കെ.സി.ജോസഫ്‌
7 ഹരിപാട് ശ്രീ.രമേഷ് ചെന്നിത്തല (1989 ഡിസംബർ 9-ന് രാജിവെച്ചു) ശ്രീ.എ.വി.താമരാക്ഷന്‍ (1990 ഫെബ്രുവരി 28 ന് തിരഞ്ഞെടുത്തു, 1990 മാർച്ച് 5 ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു)
8 കായംകുളം ശ്രീ.എം.ആര്‍.ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍
9 മാവേലിക്കര ശ്രീ.എസ്.ഗോവിന്ദ കുറുപ്പ്‌
10 ചെങ്ങന്നൂര്‍ ശ്രീ.മംമേന്‍ ഇയ്പ്
11 പന്തളം – എസ്സി ശ്രീ.വി.കേശവന്‍
ക്രമ നം നിയോജകമണ്ഡലം പേര്
1 അരൂര്‍ ശ്രീമതി.കെ.ആര്‍.ഗൗരി അമ്മ
2 ചേര്‍ത്തല ശ്രീ.വയലാര്‍ രവി
3 മാരാരിക്കുളം ശ്രീ.എ.വി.താമരാക്ഷന്‍
4 ആലപ്പുഴ ശ്രീ.കെ.പി.രാമചന്ദ്രന്‍ നായര്‍
5 അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീ.വി.ദിനകരന്‍
6 കുട്ടനാട് ഡോ.കെ.സി.ജോസഫ്‌
7 ഹരിപാട് ശ്രീ.രമേഷ് ചെന്നിത്തല
8 കായംകുളം ശ്രീ.തച്ചടി പ്രഭാകരന്‍
9 മാവേലിക്കര ശ്രീ.എസ്.ഗോവിന്ദ കുറുപ്പ്
10 ചെങ്ങന്നൂര്‍ ശ്രീ.എസ്.രാമചന്ദ്രന്‍ പിള്ളൈ
11 പന്തളം – എസ്സി ശ്രീ.വി.കേശവന്‍
ക്രമ നം നിയോജകമണ്ഡലം പേര്
1 അരൂര്‍ ശ്രീമതി.കെ.ആര്‍.ഗൗരി
2 ചേര്‍ത്തല ശ്രീ.പി,എസ്.ശ്രീനിവാസന്‍
3 മാരാരിക്കുളം ശ്രീ. എ.വി. താമരാക്ഷന്‍
4 മാരാരിക്കുളം ശ്രീ.എ.വി.താമരാക്ഷന്‍
4 ആലപ്പുഴ ശ്രീ.പി.കെ.ചന്ദ്രനഥന്‍
6 കുട്ടനാട് പ്രൊഫ്‌. ഊമെന്‍ മാത്യു
7 ഹരിപാട് ശ്രീ.സി.ബി.സി.വാരിയര്‍
8 കായംകുളം ശ്രീ.തച്ചടി പ്രഭാകരന്‍
9 മാവേലിക്കര ശ്രീ.എസ്.ഗോവിന്ദ കുറുപ്പ്
10 ചെങ്ങന്നൂര്‍ ശ്രീമതി.കെ.ആര്‍.സരസ്വതി അമ്മ
11 പന്തളം – എസ്സി ശ്രീ.പി.കെ.വേലായുധന്‍
ക്രമ നം നിയോജകമണ്ഡലം പേര്
1 അരൂര്‍ ശ്രീ. പി.എസ്. ശ്രീനിവാസന്‍
2 ചേര്‍ത്തല ശ്രീ. എം.കെ. രാഘവന്‍
3 മാരാരിക്കുളം ശ്രീ. എ.വി. താമരാക്ഷന്‍
4 ആലപ്പി ശ്രീ. പി.കെ.വാസുദേവന്‍‌ നായര്‍
5 അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീ. കെ.കെ.കുമാര പിള്ള
6 കുട്ടനാട് ശ്രീ.ഈപ്പന്‍ കണ്ടകുടി
7 ഹരിപ്പാട് ശ്രീ. ജി.പി. മംഗലത്ത് മഠം
8 കായംകുളം ശ്രീ. തുണ്ടത്തില്‍ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണ പിള്ള
9 മാവേലിക്കര ശ്രീ. എന്‍.ഭാസ്കരന്‍ നായര്‍
10 ചെങ്ങന്നൂര്‍ ശ്രീ. എസ്. തങ്കപ്പന്‍ പിള്ള
11 പന്തളം- എസ്സി ശ്രീ. ദാമോദരന്‍ കലശ്ശേരി
ക്രമ നം നിയോജകമണ്ഡലം പേര്
1 അരൂര്‍ ശ്രീമതി. കെ. ആര്‍. ഗൗരി
2 ചേര്‍ത്തല ശ്രീ. എ.കെ. ആന്റണി
3 മാരാരിക്കുളം ശ്രീ. എസ്.ദാമോദരന്‍
4 ആലപ്പി ശ്രീ. ടി. വി. തോമസ്
5 അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീ. വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദന്‍
6 കുട്ടനാട് ശ്രീ. തലവടി ഊമ്മന്‍
7 ഹരിപ്പാട് ശ്രീ. സി.ബി.സി. വാര്യര്‍
8 കായംകുളം ശ്രീ. തുണ്ടത്തില്‍ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണ പിള്ള
9 മാവേലിക്കര ശ്രീ. ഗോപിനാഥന്‍ പിള്ള
10 ചെങ്ങന്നൂര്‍ ശ്രീ. പി.ജി. പുരുഷോത്തമന്‍ പിള്ള
11 പന്തളം- എസ്സി ശ്രീ. ദാമോദരന്‍ കലശ്ശേരി
ക്രമ നം നിയോജകമണ്ഡലം പേര്
1 അരൂര്‍ ശ്രീമതി. കെ. ആര്‍. ഗൗരി
2 ചേര്‍ത്തല ശ്രീ. എ.കെ. ആന്റണി
3 മാരാരിക്കുളം ശ്രീ. എസ്. ദാമോദരന്‍
4 ആലപ്പി ശ്രീ. ടി. വി. തോമസ്
5 അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീ. വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദന്‍
6 കുട്ടനാട് ശ്രീ. തലവടി ഊമ്മന്‍
7 ഹരിപ്പാട് ശ്രീ. സി.ബി.സി. വാര്യര്‍
8 കായംകുളം ശ്രീ. തുണ്ടത്തില്‍ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണ പിള്ള
9 മാവേലിക്കര ശ്രീ ഗോപിനാഥന്‍ പിള്ള
10 ചെങ്ങന്നൂര്‍ ശ്രീ. പി.ജി. പുരുഷോത്തമന്‍ പിള്ള
11 പന്തളം- എസ്സി ശ്രീ. ദാമോദരന്‍ കലശ്ശേരി
ക്രമ നം നിയോജകമണ്ഡലം പേര്
1 അരൂര്‍ ശ്രീ.പി.എസ് കാര്‍ത്തികേയന്‍
2 ചേര്‍ത്തല ശ്രീമതി കെ.ആര്‍.ഗൗരി
3 മാരാരിക്കുളം ശ്രീ എസ്. കുമാരന്‍
4 ആലപ്പി ശ്രീമതി. എ. നബിസത്ത് ബീവി
5 തകഴി ശ്രീ തോമസ് ജോണ്‍
6 കാര്‍ത്തികപള്ളി ശ്രീ ആര്‍. സുഗതന്‍
7 ഹരിപ്പാട് ശ്രീ എന്‍. എസ്. കൃഷ്ണ പിള്ളൈ
8 കായംകുളം ശ്രീമതി. കെ. ഒ. ആയിഷ ബായ്
9 മാവേലിക്കര-സംവരണം ശ്രീ പി. കെ. കുഞ്ഞച്ചന്‍
10 ചെങ്ങന്നൂര്‍ ശ്രീമതി. കെ.ആര്‍. സരസ്വതി അമ്മ
ക്രമ നം നിയോജകമണ്ഡലം പേര്
1 അരൂര്‍ ശ്രീ.പി.എസ് കാര്‍ത്തികേയന്‍
2 ചേര്‍ത്തല ശ്രീമതി കെ.ആര്‍.ഗൗരി
3 മാരാരിക്കുളം ശ്രീ സി. ജി. സദാശിവന്‍
4 ആലപ്പി ശ്രീ ടി. വി. തോമസ്‌
5 തകഴി ശ്രീ തോമസ് ജോണ്‍
6 കാര്‍ത്തികപള്ളി ശ്രീ ആര്‍. സുഗതന്‍
7 ഹരിപ്പാട് ശ്രീ വി. രാമകൃഷ്ണ പിള്ള
8 കായംകുളം ശ്രീമതി. കെ. ഒ. ആയിഷ ബായ്
9 മാവേലിക്കര – ജനറല്‍ ശ്രീ കെ. സി. ജോര്‍ജ്
10 മാവേലിക്കര – സംവരണം ശ്രീ പി. കെ. കുഞ്ഞച്ചന്‍
11 ചെങ്ങന്നൂര്‍ ശ്രീ ആര്‍. ശങ്കരനാരായണന്‍ തമ്പി
അവലംബം: http://www.niyamasabha.org/