ക്ലോസ്

വെളിയനാട്

ക്രമനമ്പര്‍. വാര്‍ഡ് പേര് തസ്തിക
1 കിടങ്ങര കനകമ്മ(കനകമ്മ ഉദയപ്പ) മെമ്പര്‍
2  കിടങ്ങര ബസാര്‍ സജീവ് എം പി മെമ്പര്‍
3 കിടങ്ങര ബസാര്‍ തെക്ക് കമലമ്മ എസ് മെമ്പര്‍
4 കുമാരങ്കരി കെ മോഹന്‍ലാല്‍ മെമ്പര്‍
5 കുന്നങ്കരി ബിജു (ടി വി ബിജു) മെമ്പര്‍
6 കുരിശുംമൂട് സാബു ചാക്കോ(സാബു തോട്ടുങ്കല്‍) മെമ്പര്‍
7 മുക്കോടി വനജ (വനജാ പുഷ്പന്‍) മെമ്പര്‍
8 പൂച്ചല്‍ പ്രമോദ് (കെ പ്രമോദ്) മെമ്പര്‍
9 തച്ചേടം ഒൌസേപ്പച്ചന്‍(ഒൌസേപ്പച്ചന്‍ ചെറുകാട്) മെമ്പര്‍
10 വെളിയനാട് വടക്ക് വത്സമ്മ (വത്സമ്മ പുലിക്കൂട്) മെമ്പര്‍
11 വെളിയനാട് തെക്ക് ശോഭനകുമാരി(ശോഭനാ സുകുമാരന്‍) മെമ്പര്‍
12 വെള്ളിസ്രാക്കല്‍ ഒാമന അനില്‍ കുമാര്‍ മെമ്പര്‍
13 വില്ലേജ് ഒാഫീസ് കനകമ്മ മെമ്പര്‍