ക്ലോസ്

സെന്റ് .ജോസഫ് കോളേജ് ഫോര്‍ വിമന്‍, ആലപ്പുഴ

കോണ്‍വെന്റ് സ്ക്വയര്‍, എൻ എച്ച് 66, ആലപ്പുഴ , കേരള 688001

ഇ-മെയില്‍ : office[at]stjosephscollegeforwomen[dot]org
വെബ്സൈറ്റ് : http://stjosephscollegealappuzha.org
വിഭാഗം / തരം: ആട്സ് & സയന്‍സ് കോളേജ്