ക്ലോസ്

സി എച്ച് സി ചെമ്പുംപുറം

സി എച്ച് സി ചെമ്പുംപുറം ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : chcchempumpuram[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0477-2736318
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍