ക്ലോസ്

സി എച്ച് സി ചമ്പക്കുളം

സി എച്ച് സി ചമ്പക്കുളം ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : chcchampakulam[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04772737587
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍