ക്ലോസ്

റ്റി എച്ച് ക്യു എച്ച് ചേര്‍ത്തല

റ്റി എച്ച് ക്യു എച്ച് ചേര്‍ത്തല ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : thqhcherthala[at]yahoo[dot]com
ഫോണ്‍ : 04782812693
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍