ക്ലോസ്

പി എച്ച് സി വീയപുരം

പി എച്ച് സി വീയപുരം ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : phcveeyapuram[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0479-2318533
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍