ക്ലോസ്

പി എച്ച് സി പുന്നപ്ര നോര്‍ത്ത്

പി എച്ച് സി പുന്നപ്ര നോര്‍ത്ത് ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : phcpunnapranorth[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0477-2282255
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍