ക്ലോസ്

പി എച്ച് സി പള്ളിപ്പാട്

പി എച്ച് സി പള്ളിപ്പാട് ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : mophcpallippad[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : +914792409096
വിഭാഗം / തരം: Hospital