ക്ലോസ്

പി എച്ച് സി ചെറിയനാട്

പി എച്ച് സി ചെറിയനാട് ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : phccheriyanad[at]live[dot]com
ഫോണ്‍ : 0479-2362010
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍