ക്ലോസ്

പി എച്ച് സി കോടംതുരുത്ത്

പി എച്ച് സി കോടംതുരുത്ത് ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : mokodamthuruthphc[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0478-2565944
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍