ക്ലോസ്

പി എച്ച് സി കലവൂര്‍

പി എച്ച് സി കലവൂര്‍

ഇ-മെയില്‍ : phckalavoor[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0478-2860979
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍