ക്ലോസ്

പി എച്ച് സി കണ്ടല്ലൂര്‍

പി എച്ച് സി കണ്ടല്ലൂര്‍

ഇ-മെയില്‍ : phckandalor[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : +91479-2430365
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍