ക്ലോസ്

പി എച്ച് സി കടക്കരപ്പള്ളി

പി എച്ച് സി കടക്കരപ്പള്ളി ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : phckadakkarappally[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0478-2812692
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍