ക്ലോസ്

പി എച്ച് സി കഞ്ഞിക്കുഴി

പി എച്ച് സി കഞ്ഞിക്കുഴി

ഇ-മെയില്‍ : mokanjikuzhyphc[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0478-2182454
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍