ക്ലോസ്

പി എച്ച് സി ആറാട്ടുപുഴ

പി എച്ച് സി ആറാട്ടുപുഴ ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : mophcarattupuzha[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0479-2488201
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍