ക്ലോസ്

പി എച്ച് സി അരൂര്‍

പി എച്ച് സി അരൂര്‍ ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : phcaroor[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0478-2874192
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍