ക്ലോസ്

പി എച്ച് സി അമ്പലപ്പുഴ നോര്‍ത്ത്

പി എച്ച് സി അമ്പലപ്പുഴ നോര്‍ത്ത് ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : phcambalappuzhanorth[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : +914772266538
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍