ക്ലോസ്

ദി കത്തോലിക് സിറിയന്‍ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് -ചൂനാട് ശാഖ

ചൂനാട് , ഇലിപ്പക്കുളംപി.ഒ ,വഴി പള്ളിക്കല്‍ 690503

ഇ-മെയില്‍ : csb148[at]sancharnet[dot]in
ഫോണ്‍ : 2335234