ക്ലോസ്

ജനറല്‍ ഹോസ്പിറ്റല്‍ ആലപ്പുഴ

ജനറല്‍ ഹോസ്പിറ്റല്‍ ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : ghalappuzha[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04772253324
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍
Pincode: 688011