ക്ലോസ്

ക്രിസ്ത്യന്‍ കോളേജ് [57/102 ചെങ്ങന്നൂര്‍]

ക്രിസ്ത്യന്‍ കോളേജ് ചെങ്ങന്നൂര്‍, ആലപ്പുഴ, കേരളം-689122

ഇ-മെയില്‍ : christiancollege[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 9446974398
വെബ്സൈറ്റ് : http://www.christiancollege.in/
വിഭാഗം / തരം: വിദ്യാഭ്യാസം, സാക്ഷരത, ശാസ്ത്രസാങ്കേതികവിദ്യ
Pincode: 689122