ക്ലോസ്

കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്

കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ചേര്‍ത്തല പള്ളിപ്പുറം പി ഒ, ആലപ്പുഴ കേരള , ഇന്ത്യ-688541

ഇ-മെയില്‍ : cecherthalaoffice[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04782552714
വെബ്സൈറ്റ് : http://www.cectl.ac.in/
വിഭാഗം / തരം: എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്