ക്ലോസ്

കാനറ ബാങ്ക് – ബോട്ട് ജെട്ടി റോഡ്‌ ശാഖ

ബോട്ട് ജെട്ടി റോഡ്‌ , മുല്ലക്കല്‍, ആലപ്പുഴ, കേരള,688013

ഇ-മെയില്‍ : tvm0701[at]canarabank[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 04772260846