ക്ലോസ്

എസ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട്സ്

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

എസ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട്സ്
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
കുമ്പളം – തുറവൂർ റെയിൽവേ പാത ഇരട്ടിക്കൽ 14/10/2022 കാണുക (4 MB)
റോയിoഗ് ട്രാക്ക് പരിപാലനവും ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മാണവും 06/10/2022 കാണുക (9 MB)
കൈനകരി-മുട്ടേൽ പാലം നിർമ്മാണം 06/10/2022 കാണുക (2 MB)
കാവാലം തട്ടാശ്ശേരി പാലത്തിന്റെയും അനുബന്ധ റോഡിന്റെയും നിർമ്മാണം – ഡ്രാഫ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് 01/10/2022 കാണുക (1 MB)
പുളിങ്കുന്ന് പാലവും അപ്പ്രോച്ച് റോഡും – ഡ്രാഫ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് 01/10/2022 കാണുക (3 MB)
ആലപ്പുഴ നെഹ്‌റു ട്രോഫി പാലത്തിന്റെയും അപ്പ്രോച്ച് റോഡിന്റെയും നിർമ്മാണം 07/06/2022 കാണുക (5 MB)
നെടുമ്പ്രക്കാട് പാലം നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ 30/05/2022 കാണുക (2 MB)
എസ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട് – മാവേലിക്കര മിച്ചൽ ജംഗ്‌ഷൻ വികസനം 18/04/2022 കാണുക (4 MB)
മാവേലിക്കര തെക്കേക്കര വാലിൽ കോളനിയിലേക്കുള്ള റോഡ് വീതി കൂട്ടുന്നതിനുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പ് 16/03/2022 കാണുക (2 MB)
കാവാലം 110കെ.വി സബ് സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണം 09/03/2022 കാണുക (1 MB)