ക്ലോസ്

എസ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട്സ്

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

എസ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട്സ്
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
മാവേലിക്കര തെക്കേക്കര വാലിൽ കോളനിയിലേക്കുള്ള റോഡ് വീതി കൂട്ടുന്നതിനുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പ് 16/03/2022 കാണുക (2 MB)
കാവാലം 110കെ.വി സബ് സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണം 09/03/2022 കാണുക (1 MB)
സിൽവർ ലൈൻ 09/03/2022 കാണുക (784 KB)
കൈപ്പാലക്കടവ് പാലവും അപ്പ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണവും 09/03/2022 കാണുക (6 MB)
പെരുമ്പളം പാലം പദ്ധതി 09/03/2022 കാണുക (5 MB)
വഴുവാടിക്കടവ്‌ പാലം നിർമ്മാണം 09/03/2022 കാണുക (3 MB)
കുട്ടനാട് കുടി വെള്ള പദ്ധതി 09/03/2022 കാണുക (5 MB)
കുട്ടനാട് കുടി വെള്ള പദ്ധതി 09/03/2022 കാണുക (6 MB)
പടഹാരം പാലം 09/03/2022 കാണുക (706 KB)
വാക്കയിൽ പാലം 09/03/2022 കാണുക (3 MB)