ക്ലോസ്

എല്‍. ആര്‍. സി. നടപടിക്രമം

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

എല്‍. ആര്‍. സി. നടപടിക്രമം
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
കാനാച്ചേരി പാലം റോഡ് നിർമ്മാണം പുനരധിവാസ പാക്കേജ് അംഗീകരിച്ചത്. 30/09/2023 കാണുക (88 KB)
എൻ.എച്ഛ്.പവറ്ഹൗസ് – മുതലകുറിച്ചിക്കൽ റോഡ് നിർമാണം – എല്‍. ആര്‍. സി. നടപടിക്രമം 02/09/2023 കാണുക (84 KB)
കൈനകരി പള്ളാത്തുരുത്തി പാലം & അനുബന്ധ റോഡ് നിർമ്മാണം 08/02/2023 കാണുക (86 KB)
പുന്നമട – നെഹ്‌റു ട്രോഫി പാലം നിർമ്മാണം 06/12/2022 കാണുക (881 KB)
ആലപ്പുഴ ജില്ല – പെരുമ്പളം പാലം നിർമ്മാണം – പുനരധിവാസത്തിനും പുനഃസ്ഥാപനത്തിനുമുള്ള ആർ & ആർ പാക്കേജ് അംഗീകരിച്ചുത്തരവാകുന്നു. 20/09/2022 കാണുക (449 KB)
കൈനകരി പള്ളാത്തുരുത് പാലം , അപ്പ്രോച്ച് റോഡ് നിർമാണം 14/07/2022 കാണുക (364 KB)
ആലപ്പുഴ ജില്ല – കൃഷ്ണപുരം – മാബരക്കുന്നേൽ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം – ആർ & ആർ പാക്കേജ് അംഗീകരിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു. 23/06/2022 കാണുക (55 KB)
തോട്ടപ്പള്ളി നാലുചിറ പാലം അപ്പ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം 18/05/2022 കാണുക (1 MB)
ജില്ലാ കോടതി പാലം പുനർ നിർമ്മാണം 13/05/2022 കാണുക (84 KB)
വാക്കയിൽ പാലം നിർമ്മാണം 18/04/2022 കാണുക (387 KB)