ക്ലോസ്

സുരേഷ് ബാബു ജി.

ഇ-മെയില്‍ : hwsdthyaee[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയര്‍
മൊബൈല്‍ നം. : 8547638235
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04782820091