ക്ലോസ്

ബയോളജിസ്റ്റ് ഡി വി സി യുണിറ്റ്

ഇ-മെയില്‍ : nfcpalapuzha[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ബയോളജിസ്റ്റ്
മൊബൈല്‍ നം. : 9497633725
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04772230815