ക്ലോസ്

പബ്ലിക്‌ സര്‍വീസ് കമ്മീഷന്‍,ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : kpsc[dot]psc[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : പബ്ലിക്‌ സര്‍വീസ് കമ്മീഷന്‍,ആലപ്പുഴ
മൊബൈല്‍ നം. : 04772244134
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04772244134