ക്ലോസ്

നന്ദകുമാര്‍ കെ

ഇ-മെയില്‍ : scocgnr[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : മണ്ണ്സംരക്ഷണ ഓഫീസര്‍
മൊബൈല്‍ നം. : 8921651797
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04792456552