ക്ലോസ്

പോലീസ്

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

തരംതിരിക്കുക

പോലീസ്
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
ജയദേവ് ജി. ഐപിഎസ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി spalpy.pol@kerala.gov.in 9497996982