ക്ലോസ്

39-ഹരിപ്പാട്

നമ്പര്‍ വാര്‍ഡ്‌ പേര്
1 ഹോമിയോ ഹോസ്പിറ്റല്‍ വാര്‍ഡ്‌  രമണി മെമ്പര്‍
2  കാര്‍ത്തികപ്പള്ളി  സൂസന്‍ജോണ്‍ മെമ്പര്‍
3  മഹാകവി കുമാരനാശാന്‍ മെമ്മോറിയല്‍ ലൈബ്രറി എം. സാബു മെമ്പര്‍
4  മഹാത്മാഗാന്ധി മെമ്മോറിയല്‍ ലൈബ്രറി  ഉല്ലാസ് മെമ്പര്‍
5  പണ്ടാരച്ചിറ പിങ്കി മെമ്പര്‍
6 പി എച്ച് സി വാര്‍ഡ്‌ എസ്.  അല്ലിറാണി മെമ്പര്‍
7  പുളിക്കീഴു വടക്ക് ആര്‍. അമ്പിളി മെമ്പര്‍
8  പുതുകണ്ടം ആര്‍. അജിത്‌ കുമാര്‍ മെമ്പര്‍
9 എസ് എന്‍ ഡി പി  എച്ച് എസ്  ശോഭ മെമ്പര്‍
10  തോട്ടുകടവ് ആര്‍. റോഷന്‍ മെമ്പര്‍
11  തോട്ടുകടവ് യു പി എസ്  ബിനു( ബിനുശംജി) മെമ്പര്‍
12  വലിയകുളങ്ങര സി.എന്‍
ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍
മെമ്പര്‍
13  വതല്ലൂര്‍കൊയിക്കല്‍  ജിമ്മി വി കൈപ്പള്ളി മെമ്പര്‍